Multilens lanserar världsunik synsvagsprodukt

Multilens lanserar världsunik synsvagsprodukt

Multilens lanserar världsunik synsvagsprodukt som kan bidra till ökad livskvalitet

Multilens lanserar världsunik synsvagsprodukt som kan bidra till ökad livskvalitet

Multilens lanserar ML Grand Max, en innovativ synsvagsprodukt som kan bidra till ökad livskvalitet. ML Grand Max ger upp till 18% förstoring, en lösning som bidrar till ökad synförmåga på långt avstånd och som, på vissa marknader, kan göra skillnaden för att klara körkortsgränsen. ML Grand Max har tagits fram tillsammans med Adi Kremer på LVC (Low vision center) i Israel. Produkten har varit mycket uppskattad under pilotprojektet och därför har Multilens nu beslutat att lansera den som en officiell produkt. Produkten går att få med mindre individuella korrigeringar samt som ofärgad alt med ML Filter C1.

ML Grand Max riktar sig till människor som idag har reducerad syn. I Sverige är ca 100 000 personer registrerade på syncentralerna, dock finns det estimat på* att det verkliga antalet för personer som lever med måttlig till uttalad synsvaghet är 200 000, det stora mörkertalet kommer bl a av att många med hög ålder inte får hjälp. Sverige är ett representativt land för EU utifrån befolkningsutveckling, det innebär att ca 2% dvs 15 miljoner människor i Europa också lever med måttlig till uttalad synsvaghet (0,3 – 0,05). Det finns dock ett stort antal människor som har en reducerad syn (synskärpa) på 0,8 – 0,3. Många av dem anses ha för god syn för att få hjälp på syncentralerna men de har ändå behov av mer avancerade synhjälpmedel. För denna målgrupp med reducerad syn, kan ML Grand Max göra störst skillnad. Det finns idag synhjälpmedel för att underlätta arbete på nära avstånd t ex läsa och handarbeta samt system för att se bättre på avstånd t ex TV. De senare är dock ofta anpassade för ett visst avstånd och ger en mindre rörelsefrihet än vad ML Grand Max erbjuder.

På vissa marknader kan ML Grand Max även göra en viktig skillnad genom att bidra till att användaren kan klara gränsen för körkort. Under vår pilotstudie i Israel har förstoringen i flera fall gett patienten en förbättring av 2 rader på syntavlan. Detta har bidragit att flera av dessa idag får köra bil. På kliniken i Israel har över 20 patienter blivit hjälpa av ML Grand Max med väldigt bra resultat på synskärpan.  Framförallt är patienterna väldigt nöjda.

ML Grand Max är en förstorande huvudburen lösning som är framtagen för att bidra till en bättre livskvalitet för personer med reducerad syn. ML Grand Max består av två stycken linser med 9% förstoring som är monterade för att ge bästa synförmåga. Att linserna är ihopsatta gör att lösningen blir mer hanterbar och inte räknas som ett system. ML Grand Max går att få ofärgad eller med ML Filter C1 samt med styrkeomfång: Sf. -2,0 (starkaste huvudsnitt) till +4,0 Cyl. -2,0  (Inga prismastyrkor). För enkel utprovning finns det även en ML Grand Max flirp.

*siffran kommer från rapporten Ögonhälsan i Sverige, producerad feb 2018 av Copenhagen Economics, finansierad av Specsavers och Synskadades riksförbund

 

                   
                   

Share

We are using Cookies to give you a superior user experience. Futher browsing of this site indicates that you accept our cookie policy.