Läsglasögon

Hjälp din kund att välja rätt läsglasögon

Det finns många parametrar som avgör hur avslappnad och behaglig lässtunden blir, såsom korrekt PD, lämplig förstoringsgrad, hög glaskvalitet, största möjliga synfält, bra kontrast och gärna prismakompensation – inte minst vid högre styrkor.

Vi har tagit hänsyn till allt detta vid utvecklingen av vår läslösning ML Binova!

Optimerade läsglasögon för en avslappnad läsning

Stort styrkeomfång

ML Binova finns i standardstyrkor från +1.0 D upp till +16.0 D. Det är även möjligt att beställa ML Binova med individuella styrkor, se ML Binova RX.

Prismaoptik

Hög addition medför ett kort läsavstånd. Det innebär ett stort konvergensbehov, vilket kan orsaka ansträngda ögon.
ML Binova har ett inbyggt prisma för att minska konvergensbehovet.

Filterfärg för bättre komfort

Det är möjligt att lägga till en filterton för bättre kontrast.

Högkvalitativa bågar

Alla ML Binovabågar är högkvalitativa bågar utvecklade för bästa läskomfort – lätta, stabila och med flexibel skalm.

Speciallösningar

För dem som förlitar sig på ett öga

ML Mono

ML Mono är läsglasögon med höga styrkor (mer än +5.0) på ena sidan. Den andra sidan har ett planglas eller en ockluderad lins. ML Mono är avsedd för personer med syn enbart på ett öga eller när additionen är för hög för att det ska gå att uppnå binokulärt seende.

Mer information

Speciallösningar

För en extra styrkeboost

ML Sight Optimizer

ML Sight Optimizer kan användas utanpå de vanliga glasögonen när det krävs lite extra styrka. De ger extra addition och har konvergensprismor för ett komfortabelt seende på nära håll. De är behandlade med Prima+ som ger en klarare återgivning och mindre störningar. De flexibla skalmarna ser till att glasögonen sitter stadigt utan att för den delen trycka obekvämt mot huvudet.

Mer information