Hållbarhet

Omtanke – ett av våra kärnvärden

Optikbranschen ställer om och vi är självklart med på tåget. Flera av våra bågar är tillverkade av biomaterial och kan till och med stoppas i komposten när de gjort jobbet.

Hållbara bågar – i dubbel bemärkelse

Men hållbarhet handlar inte bara om miljö. Vi strävar också efter en hållbar arbetsmiljö och en långsiktig, ansvarsfull affärsverksamhet, som i sig bidrar till ett hållbart samhälle.

Vi har valt ut tre av de glabala hållbarhetsmålen som vi fokuserar lite extra på!

Vårt CSR-arbete

Fokus på FN:s globala hållbarhetsmål

People

För oss innebär god hälsa och välbefinnande att ha så optimal syn som möjligt, med hänsyn tagen till individuella förutsättningar. Vårt bidrag till folkhälsan är innovativa och kvalitativa optiska lösningar, inte minst för dem som ser allra sämst. Men det är också vårt ansvar att dela med oss av vår kunskap och mångåriga erfarenhet på området så att fler kan få den hjälp de behöver.

Planet

Vår klimatresa innebär bland annat att vi fasar över våra bågar till miljövänligare alternativ som bioacetat och råmaterial som linoljederivat. Vi ser över vår produktionsteknik och tar ansvar för vårt klimatavtryck. Vi tillhandahåller tidlösa, kvalitativa optiska lösningar för att inte bidra till onödig konsumtion och klimatpåverkan.

Profit

Multilens produktlösningar utvecklas, produceras och monteras till största delen lokalt i Mölnlycke. På så vis har vi god kontroll över våra produkters miljöpåverkan men också arbetsmiljön i produktionen. Vårt MDR-arbete och ISO 13485 borgar för kvalitet, produktsäkerhet och långsiktighet. Vi har funnits i 40 år och kommer att finnas i många fler!

Vårt kvalitetsarbete

Hög kvalitet och långsiktiga kundrelationer

MDR och ISO13485

Multilens strävar efter att leverera högsta möjliga kvalitet när det gäller produkter, tjänster och support. För att uppnå det följer vi MDR, det nya medicintekniska regelverket i EU. För att säkerställa att regelverket efterlevs är vi certifierade enligt kvalitetssystemet ISO13485.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete