Through the years

Här sammanfattar Multilens sin tillväxtresa sedan starten i årtal:

1983                    Multilens grundades av Lars Hellström pga innovativa lösningar på både produkter och tillverkningsmetoder. Startade i ett garage.

1983                    De  svenska syncentralerna blev tidigt en viktig kund

1984                    Lars samt sönerna Björn, Martin och Ola

1985                    Multilens fick sin första utländska distributör

1986                    Bolaget omsätter för första gången 1 miljon

1987                    Multilens var till en början ett rent familjeföretag (nu med 7 pers anställda)

1988                    Företaget flyttar till Mölnlycke

1990                    Multilens anställde sin första personal utanför familjen (Anders)

1991                    Bolaget omsatte för första gången över 5 milj kr

1995                    Bolagets exportförsäljning översteg för första gången den svenska

1996                    Bolaget omsatte för första gången över 10 milj kr

1998                    Lars drog sig tillbaka och Björn, den äldsta sonen, blev VD

1998                    Bolaget hade sitt första ML meeting

1998                   Årets företagare i Härryda kommun

1999                    Bolaget omsatte för första gången över 20 miljoner

1999                    Startades synkliniken tillsammans med Jörgen Gustavsson och Krister Inde

1999                    Bolaget omsatte för första gången över 20 miljoner

1999                    Startades synkliniken tillsammans med Jörgen Gustavsson och Krister Inde

2001                    Multilens mottog Companipriset

2002                    Bolaget omsatte för första gången över 30 miljoner

2004                    Multilens blev trångbodda – byggde sina egna lokaler (nuvarande adress)

2010                    Stora investeringar lades på ny generator, poler- och primamaskin

2011                    Bolaget omsatte för första gången över 50 miljoner

2013                    Antalet anställda översteg för första gången 50 personer

2013                    Bolaget omsatte över 70 miljoner för första gången

2014                    Nytt affärssystem implementerades

2015                   Mats Porsö anställdes som extern VD

2018                    Företaget firar 35 års jubileum

 

We are using Cookies to give you a superior user experience. Futher browsing of this site indicates that you accept our cookie policy.