Night time contact lenses

Sov gott på natten och se bra på dagen
Nattlinser eller ortokeratologi-linser är en temporär och reversibel formändrings-process av hornhinnans yttersta lager, epitelet. Med reversibel menas att formändringen inte är bestående. Hornhinnan återgår till sin ursprungliga form om behandlingen avslutas.

Tekniken har funnits länge men under de senaste 5 -10 åren har tekniken utvecklats alltmer. Modern teknologi gör det möjligt att med hjälp av en så kallad topograf undersöka hornhinnans form noggrant och exakt. Utifrån topografimätningarna kan man sedan tillverka kontaktlinser som är skräddarsydda för varje enskilt öga. På så sätt kan man på ett kontrollerat och säkert sätt åstadkomma en förändring av hornhinnans form för att få fram den önskade effekten på ögats brytkraft.

Nattlinser är ett säkert alternativ till kirurgisk behandling av närsynthet.

Du sätter in dina nattlinser Manicon Z Night på kvällen när du lägger dig för att sova. Förändrings-processen sker medan du sover. När du vaknar tar du ut linserna och rengör dem enligt instruktioner du får från din optiker. Du får alltså bra synskärpa under den vakna tiden utan att använda vare sig glasögon eller kontaktlinser.

Ortho-K är idealiskt för sportutövare eftersom du slippar riskera att tappa kontaktlinserna när du sportar. Du slippar också glasögon som blir immiga, smutsiga eller kanar ner på näsan. Andra som kan dra fördelar av Ortho-K är t.ex. personer som arbetar i smutsig eller dammig miljö eller i miljö med lösningsmedel. Personer som lider av pollenallergi kan ofta använda Ortho-K utan problem även under allergiperioderna.

Myopikontroll
Man har sett att det finns tydliga indikationer på att barn och ungdomar som behandlas med ortokeratologi utvecklar myopi i betydligt mindre grad än med andra korrektionsmetoder.


We are using Cookies to give you a superior user experience. Futher browsing of this site indicates that you accept our cookie policy.