Webinar: Rose K2 Soft 8/11

Rose K2 Soft

Datum/tid:  

Under detta webinar presenterarar vi Rose K2 soft – en mjuk lins för Keratoconus. En mjuk lins känns ibland som ett lättare steg att börja med, både för dig som optiker och för din kund.  Vi berättar om linsens design, vem den kan fungerar bra på och hur den tillpassas.

 

Till anmälan


We are using Cookies to give you a superior user experience. Futher browsing of this site indicates that you accept our cookie policy.