Reducerad syn 20/9-19

Reducerad syn

Syfte:
Lära sig undersöka personer med nedsatt syn och att prova ut hjälpmedel till dessa

Undervisningsform:
Föreläsningar och praktiska demonstrationer. Omfattning heldag.

Föreläsare:
Jörgen Gustafsson och Martin Lingvall

CET-poäng:
7 p

Plats:
Optikerutbildningen, Qvistsalen. Polhemsgatan 58, Stockholm

Datum och tid:
Fredag 20 september 2019

Kostnad:
1990:- inkl. lunch och kaffe

Program:

Medicinska orsaker
Vilka är orsakerna till nedsatt syn och hur blir den funktionella synen

Synsvagsundersökning
Hur och med vad gör man en adekvat synundersökning när synen är nedsatt

Förstoring vår räddning
Principer för förstoring vi använder

Lunch

Filter och bländning
Många med lägre visus har nytta av filter

Översikt av hjälpmedel
Optiska och andra hjälpmedel när synen sviktar

Kaffe

Fallbeskrivningar
Fallbeskrivningar och lösningar

Anmälan görs senast 6 september på mejl till info@multilens.se  eller på telefon 031-887550.  
Ange i anmälan om ni önskar specialkost


We are using Cookies to give you a superior user experience. Futher browsing of this site indicates that you accept our cookie policy.