Kurs: Reducerad syn. Mölnlycke 25/10

Reducerad syn – fysisk heldagskurs

Datum: tisdag 25 oktober

Syfte: Lära sig undersöka personer med nedsatt syn och att prova ut hjälpmedel till dessa.

FöreläsareJörgen Gustafsson, Elin Persson.

Plats: Multilens, Skinnefjällsvägen 1, Mölnlycke

Kostnad: 1990:- inkl. lunch och kaffe

 

Program:

10.00  Medicinska orsaker och funktionell syn
Genomgång av den funktionella synen vid
olika orsaker till reducerad syn

10.45  Förstoring  
Principer för förstoring och hur vi använder dem

11.30 Synsvagsundersökning del 1
Hur och med vad görs en adekvat
synundersökning när synen är nedsatt

12.15  Lunch

13.15  Synsvagsundersökning del 2

14.00  Filter och bländning
Många med lägre visus har nytta av filter

14.45  Kaffe

15.00  Översikt av hjälpmedel
Optiska och andra hjälpmedel när synen sviktar

15.45  Fallbeskrivningar  
Fallbeskrivningar och lösningar

16.30  Multilens sortiment för reducerad syn 

17.00  Avslutning

 

Anmälan görs senast 12 oktober på mejl till kurser@multilens.se eller på telefon 031-887550.  Ange i anmälan om ni önskar specialkost.


We are using Cookies to give you a superior user experience. Futher browsing of this site indicates that you accept our cookie policy.